Strona ODORadca.pl będzie wykorzystywana przez projekt skierowany do wszystkich zajmujących się ochroną danych osobowych.


Osoby zainteresowane usługą audytu, opracowania i wdrożenia dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych lub systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapraszam do kontaktu:

proInfoSec
Jarosław Żabówka
www: www.proinfosec.pl
e-mail: proinfosec@odoradca.pl
tel. +48 602180794


Zapraszam również na strony: